Tư vấn miễn phí để xác định sự cố, thời gian bảo dưỡng và báo giá sửa thiết bị. Đảm bảo rằng các bộ phận Chính hãng được cung cấp và sử dụng trong quá trình sửa chữa thiết bị đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Các kỹ thuật viên được đào tạo để cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tất cả tài sản trí tuệ và dữ liệu.