uBreakiFix Sydney

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 3 giờ chiều

Địa chỉ mới của chúng tôi là Tầng 1 - Cửa hàng 35 210 Pitt Street Sydney

(Góc Phố Chợ và Phố Pitt.)

Tất cả hỗ trợ của chúng tôi đều dựa trên trực tuyến qua email. Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ qua điện thoại vì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ không thể cung cấp hỗ trợ hiệu quả tương tự qua điện thoại.