ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อระบุปัญหาเวลาในการให้บริการและเสนอราคาเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเสนอและใช้ชิ้นส่วนของแท้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ซึ่งรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ช่างเทคนิคได้รับการฝึกอบรมให้ดูแลเป็นพิเศษในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลทั้งหมด